Compromís

En Cotoblau incorporem la RSC de manera estratègica a nivell de direcció i gestió, alineant-la amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Accions

Responsabilitat social corporativa

Els principis de la nostra gestió es basen en l’impacte que la mateixa puga causar en els nostres grups d’interés com ara personal, clients, comunitat local, proveïdors, medi ambient i en la societat en general.


Procurem així que les nostres activitats i la seua gestió es dirigisquen a aconseguir un ambient de treball basat en la confiança i el respecte mutu, on es treballe per previndre i controlar qualsevol tipus de succés no desitjable i adaptant-nos contínuament a la normativa aplicable.


Ens assegurem que la qualitat siga el primer en el que pensen els nostres clients, i que les seues queixes o suggeriments siguen ateses com cal.


A més, ens envoltem de proveïdors que practiquen les mateixes filosofies que nosaltres i que estiguen disposats a apostar per les millores tecnològiques.


Iniciatives

Pla d'igualtat

Pla d’igualtat

Pla d’igualtat

Durant l’any 2020, hem implementat el Pla d’Igualtat 2020 – 2024, amb el qual pretenem aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar tot tipus de discriminació per raó de sexe.

Integració i igualtat d’oportunitats

Integració i igualtat d’oportunitats

  En Cotoblau implantem polítiques que asseguren el respecte dels drets laborals i les relacions laborals justes, com la de no discriminació de cap índole i la d’integració i igualtat d’oportunitats. Tot el nostre equip disposa d’una Política d’Igualtat amb la qual es pretén donar seguretat i confiança a estos.

Gestió de residus

Gestió de residus

En la nostra política ambiental es recullen els principals objectius com la reducció de generació de residus, l’ús d’energia neta i la conservació dels recursos existents.
Ressaltem en 2020 l’adquisició d’una depuradora que elimina directament en les nostres instal·lacions els residus generats pel compressor. Som una empresa lliure d’emissions de CO₂ i tota l’energia elèctrica consumida prové de fonts renovables.

Economia circular i sostenible

Economia circular i sostenible

Hem convertit en realitat projectes que utilitzen reciclat de botelles en els nostres materials, reduint així la matèria verge dels nostres productes i aconseguint ser el primer fabricant a nivell mundial a fabricar un Protector de Matalàs de Rizo Impermeable 100% reciclable i 100% fabricat amb materials reciclats rPET denominat Kamasana Ecopur. En col·laboració amb PrimLab Global SL, hem desenvolupat un principi actiu amb nano i micro partícules naturals denominat CO2pure que contribueix a eliminar el CO₂ i els NOx.  

Zero waste

Zero waste

  Dediquem grans esforços al “zero waste” tant elèctric com de matèries primeres instal·lant sensors de moviment i inculcant esta cultura a tota l’organització. A més es va implantar la facturació electrònica, reduint notablement la quantitat de paper.

Objectius de Desenvolupament Sostenible
Mercat més estable, equitatiu i incloent
Global compact sostenibilitat corporativa

Entorn

Energia 100% verda

Ens preocupa la cura del nostre entorn. Per això, estem totalment compromesos amb les energies renovables i el nostre objectiu és aconseguir que tota l’energia que es consumeix siga verda.


Amb la nostra electricitat, consumim energia neta de fonts 100% renovables. Comptem amb les Garanties d’Origen proporcionades per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).


El certificat de que l’origen que l’energia és 100% renovable es documenta en les Garanties d’Origen, un instrument expedit per la CNMC que acredita que una quantitat determinada d’energia elèctrica, mesura en MWh, s’ha obtingut a partir de fonts renovables, en un període determinat.


Societat

Campanyes socials i solidàries

Any rere any apostem per promoure les campanyes solidàries mitjançant la renovació del nostre compromís amb activitats que ajuden al desenvolupament econòmic i a la millora de la qualitat de vida de la societat en general.


Donacions de material sanitari

Donacions de material sanitari

  Donació de productes sanitaris a hospitals i associacions com ara hospital d’Ontinyent, hospital de Xàtiva, odontologia solitària, AFAO, ADMAVA, etc.

Accions per a impuls del sector tèxtil nacional i local

Accions per a impuls del sector tèxtil nacional i local

  Col·laboració amb l’associació ATEVAL (Associació d’Empreses Tèxtils de la Comunitat Valenciana). Som part del Clúster Tèxtil Nacional de la Innovació i la Sostenibilitat situada a Ontinyent.

Kamasana amb l’esport

Kamasana amb l’esport

  La nostra marca sempre aposta per l’esport i els esportistes locals. És per això que any rere any realitzem donacions a diferents clubs, com el Club de Futbol d’Albaida, Club d’Atletisme d’Albaida o Club de Bàsquet d’Albaida. A més, som patrocinador oficial del Club de Futbol Ontinyent.

Col·laboració amb organitzacions i ONGs

Col·laboració amb organitzacions i ONGs

  Estem orgullosos de col·laborar activament amb diferents associacions, entre les quals destaquem el Programa Multiplica per la Infància d’UNICEF, amb AFAO (Associació de Familiars, Amics i Amigues de Malalts i Malaltes d’Alzheimer i altres demències d’Ontinyent) a través de la recollida de taps de plàstic i amb l’Associació d’Alzheimer d’Albaida (València). A més participem en mercats ambulants solidaris a la comarca de la Vall d’Albaida (València) i col·laborem amb el Col·legi de San José Teresianes en peces tèxtils per a reutilització i ajuda a necessitats.